Odlewnictwo

Od 1990 roku zajmujemy się odlewnictwem ze stopów cyny (pewter) i cynku. Opracowane przez nas stopy i stosowana technologia odlewania odśrodkowego (centrifugal casting/spin casting) pozwalają osiągnąć bardzo wysoką dokładność odwzorowania modelu.

Warunkiem wykorzystania dostarczonego wzoru jako modelu do wykonania formy jest jego odporność na temperaturę około 160°C i wytrzymałość na wysokie ciśnienie. Gdy dostarczony model nie spełnia wyżej wymienionych warunków, możliwe jest zastosowanie innej technologii powielania wzoru (RTV RUBBER).

Odlewamy detale o wymiarach od 2×2mm, a także przedmioty o długości 36cm. Możemy wykonać zarówno jedną kopię dostarczonego wzoru, jak i (wykorzystując formy wielogniazdowe) wiele tysięcy.